Piegāde un uzstādīšana
Sajūti servisu

Jau daudzus gadus mēs veicam dažāda veida klimatisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu, kā arī garantijas un pēcgarantijas tehnisko apkopi un remontus.

Kondicionēšanas iekārtu montāžu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, jo no pareizas un kvalitatīvas montāžas ir atkarīgs iekārtu kalpošanas laiks un pareiza darbība. Savukārt, no tā ir atkarīgs Jūsu mājokļa vai darba vietas mikroklimats!

Kondicionieru uzstādīšanu veic daudzi montāžnieki, taču ne visi var garantēt savu darbu kvalitāti. Homeclimate speciālistiem ir visa nepieciešamā tehnika un instrumenti kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanai un profesionāla pieredze dažādas sarežģītības darbu veikšanā. Tas viss garantē augstu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uzstādām gan sadzīves tipa, gan profesionālās iekārtas.

Mūsu speciālistiem ir izsniegtas Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas licences darbībām ar aukstuma aģentiem, kā arī katram darbiniekam ir spēkā esoša elektroapliecība.Kondicionieru uzstādīšana dalās divos galvenajos etapos:
 1. Konsultācija un piedāvājuma sagatavošana (pēc nepieciešamības izbraukums objektā);
 2. Piegāde un uzstādīšana.

Kondicionieru standarta uzstādīšanas laikā veicamie darbi:

 • Siltumizolēto vara cauruļvadu un kondensāta novadīšanas cauruļu vilkšana, stiprināšana un pieslēgšana;
 • Elektrisko kabeļu vilkšana un kabeļu pieslēgšana pie elektro barošanas (tuvākajā rozetē);
 • Ārējā un iekšējo bloku stiprinājuma vietas sagatavošana un bloku stiprināšana;
 • Uzstādīto iekārtu vakuumēšana un piepildīšana ar aukstumaģentu;
 • Iekārtu palaišana, regulēšana un darbības pārbaude visos režīmos.

Iespējamie papildus darbi (pēc nepieciešamības):

 • Kondensāta sūkņa uzstādīšana;
 • Dekoratīvo penāļu uzstādīšana komunikācijām;
 • Elektriskā kabeļa pieslēgšana pie elektroskapja;
 • Alpīnista pakalpojumi ārējā bloka izvietošanai grūti pieejamās vietās;
 • Sienu štrobēšana (parasti veic būvnieki);
 • Elektroapsildes kabeļa uzstādīšana drenāžas sistēmai;
 • Ārējā bloka pret vandālisma restes uzstādīšana;
 • Ārējā bloka aizsargjumtiņa uzstādīšana;
 • Vecās iekārtas demontāža.

Uzstādīšanai laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli: (izolētās vara caurules, kondensāta novadīšanas caurules, kondensāta sūknis (pēc nepieciešamības), elektrokabeļi, montāžas stiprinājumi un palīgmateriāli, pēc nepieciešamības papildus materiāli - dekoratīvie penāļi, jumtiņa ārējam blokam, pretvandālisma restes utt.)

Pēc uzstādīšanas tiek veikta Pasūtītāja apmācība, kuras laikā tiek izskaidrots kā pareizi lietot iekārtu un kādas darbības iespējams veikt iekārtu ekspluatējot, lai paildzinātu iekārtas kalpošanas laiku.

Visām uzstādītajām iekārtām un veiktajiem darbiem dodam vismaz 2 gadu garantiju!

Saņemt konsultāciju!