Tehniskā apkope
Sajūti servisu

Kondicionieru tehniskā/servisa apkope ir svarīga procedūra, lai palielinātu iekārtas kalpošanas laiku. Kā jebkura tehnika arī kondicionēšanas un ventilācijas iekārtas prasa periodisku profilaksi.

Mūsu speciālisti tehniskās apkope laikā veiks:

  • Iekšējo bloku (iztvaikotāju) tīrīšana ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, filtru tīrīšana;
  • Ārējā bloka (kondensātora) tīrīšana ar augstpiediena strūklu (pēc nepieciešamības), attīrīšana no netīrumiem, putekļiem, lapām un pūkām;
  • Iekšējo un ārējā bloka korpusa tīrīšana;
  • Kondensāta novadīšanas sistēmas tīrīšana un pārbaude;
  • Dzesēšanas kontūra pārbaude, nepieciešamības gadījumā aukstumaģenta papildināšana (līdz 300g);
  • Iekārtas darbības pārbaude visos režīmos un regulēšana.

Ja tehniskā apkopes laikā tiek konstatēta nozīmīga freona noplūde vai citi nozīmīgi bojājumi, tad noplūdes vietas meklēšana, sistēmas uzpilde ar freonu vai citi remonta darbi tiek veikti par papildus maksu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju izmaksu tāmi.

Mūsu licencēti servisa nodaļas speciālisti ar daudzu gadu pieredzi veiks gan sadzīves, gan profesionālo ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehnisko apkopi un nepieciešamos remonta darbus.

Pieteikt tehnisko apkopi!