Projektēšana
Sajūti servisu

Piedāvājam AVK (apkures, ventilācijas un kondicionēšanas) sistēmu projektēšanu. Projektēšanu veic sertificēti projektētāji atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem un standartiem.

AVK daļas projektēšana būvniecības sākuma stadijā ir ne tikai svarīgs aspekts ideālai ēkas funkcionēšanai, bet arī gudra pieeja, kura ekspluatācijas laikā ļaus ietaupīt līdzekļus. Mūs uzņēmums veic: 

 • AVK sistēmu projektēšanu privātmājām;
 • AVK sistēmu projektēšanu ofisu un nelielām tirdzniecības telpām;
 • AVK sistēmu projektēšanu lielām būvēm (noliktavām, ražošanas telpām u.c.);

Profesionāli izstrādāts projekts nozīmē projektu ar detalizētu sistēmu mezglu aprakstu, pēc kura tālāk tiek veikti montāžas darbi, kuri arī ietilpst mūsu sniegto pakalpojumu sarakstā.

Projektēšanai nepieciešamie izejas materiāli:

 • Ēkas arhitektūras - būvniecības rasējumi (stāvu plāni, fasādes, griezumi u.tt.)
 • Tehnoloģiskā daļa (tehnoloģiskais projekts, ražošanas iekārtu apraksts, plānojums u.tt.)
 • Tehniskais uzdevums (ar pasūtītāju saskaņoti izejas dati, uzdevuma apraksts, termiņi u.tt.)

Projektēšanas etapi:

 • Pirmajā etapā nepieciešams sagatavot izejas datus aprēķiniem (izvēlēties iekšējā un āra gaisa parametrus, noteikt siltuma, mitruma un kaitīgo gāzu ieplūšanu telpās, noteikt minimālo āra gaisa daudzumu, kas tiks padots telpās, izvēlēties gaisa apmaiņas organizācijas shēmu).
 • Otrajā etapā tiek konstruēti gaisa apstrādes procesi uz I-D diagrammas, nosakot režīma slodzes.
 • Trešajā etapā tiek veikta pamata iekārtu piemeklēšana (fankoili, čilleri, VRF sistēma u.c.).
 • Ceturtajā etapā tiek konstruēti gaisa vadu un cauruļvadu tīkli, kā arī veikti aerodinamiskie un hidrauliskie aprēķini.
 • Piektajā etapā tiek piemeklēta centrālā ventilācijas iekārta un papildus iekārtas (siltummaiņi, sūkņi, tvertnes, drošības vārsti u.tt.).
 • Sestajā etapā tiek izstrādāta automātiskas regulēšanas shēmas izstrāde.
 • Noslēguma projektēšanas etapā tiek sagatavoti detalizēti ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu rasējumi saskaņā ar kuriem tiks veikta to montāža.

Pēc projekta izstrādes pasūtītājam tiek izsniegts projekts divos drukātajos eksemplāros un vienā elektroniskā versijā.

Saņemt konsultāciju!